Vi har kravlet rundt på landjorda noen hundre tusen år. Vi har blitt ganske gode på å utnytte den. Tiden da vi tuslet rundt i skogene med et spyd over skulderen og en spiss stein i neven er forlengst en saga blott. Siden da har vi bygd byer og veier, funnet opp landbruk, metallarbeid og gruvedrift, bygd fabrikker og vært gjennom en industriell revolusjon. Og vi har blitt mange, det har blitt milliarder av oss. Vi bor over alt. Ville områder er så sjeldne at de er verneverdige. For å møte framtidens utfordringer ser vi en annen vei, mot havet.

Bærekraftig offshorevirksomhet i Haugesund

Vi bor på den blå planeten. Over 70% av den er dekket av vann, av hav. Vi har vært på dem også noen tusen år. Vi har brukt dem som ferdselsveier og fisket. Nylig har vi forsøkt oss på landbruk til havs, eller havbruk. Men vi er fortsatt i startgropen. Havet er fortsatt for villmark og regne, og mange av havets muligheter er uutforsket eller uutnyttet. Det var dette en tidligere Nasa-forsker på besøk i Haugesund snakket om. Dr Jonathan Trent er direktør og grunnlegger av OMEGA Global Initiative (OGI), som vil utvikle det han kaller et økosystem av teknologier for bærekraftig offshore produksjon innen akvakultur. Haugesunds maritime og marine næringer gjorde regionen interessant som et sted for å teste ut og videreutvikle disse teknologiene.

Planetens sviktende helse

Når vi er usikre på vår egen helse går vi til legen eller vi besøker https://kry.no/. Når vi er usikre på kodens helse undersøker vi den også. Det er mange varsellamper som lyser i horisonten. De gjelder klima og overoppheting, overbefolkning og mattilgang, og mange andre ting. Vi har blitt flinke på å utnytte landjorda, men kanskje vi har blitt for flinke. Måten vi gjør det på er ikke bærekraftig. Vi bruker kloden opp, for å si det sånn. Det er umulig å fortsette sånn. Vi må finne andre løsninger. Noen av disse løsningene må vi finne på landjorda, men andre skal vi kanskje se etter et annet sted, på havet. Enten det er fornybare energikilder eller flere måter å dyrke mat på som vi trenger.