En båt er et fartøy som er brukt på vann, med et eller flere skrog som drives fremover av enten årer, seil eller motor. Båten kan også driver fremover av både seil og motor for eksempel. Ordet brukes normalt om et mindre fartøy, i motsetning til et skip, som er et større fartøy. Den eldste båten er ca 10 000 år gammel. I Norge har båten og har båten hatt en stor betydning. Norge er et land som består av en stor andel kystlinje. Hele 80% av norges befolkning bor langs kystlinjen. Det gjør at båten er et viktig redskap og et viktig fremkomstmiddel for både folk og varer. Det finnes mange forskjellige typer båter, til all slags bruk. Det finnes båter som skal brukes til å frakte varer, til å hjelpe syke, til å fange folk, til å redde folk, til å frakte folk, til å komme seg fra A til B eller til å bo i, som et hus. I neste avsnitt vil det komme info om de ulike typene båter.

Båttyper

Det finnes som nevnt mange typer båter til ulikt bruk. Speedbåt, drosjebåt, ambulansebåt, bowrider, gummibåt og seilbåt er et fåtall av eksempler på typer båter. En speedbåt et en litt lettere båt, som har en stor motor, som gjør at den kan kjøre raskt. Det er en båt som er bygd for å gå raskt. Det er en båt som er smal, men litt lengre. En seilbåt, har helt andre egenskaper og er bygd annerledes til et annet bruk. Den er bygd for å kunne seile langt. Den drives fremover av seil, men man kan også bruke motor hvis man ønsker at den skal drives raskere frem eller at det er lite vind. Den kan man for eksempel bruke over flere dager, siden de fleste seilbåter har seng, kjøkken, bad og stue innvendig.